കോഴ്‌സിനെ കുറിച്ച്‌

ഖുർആൻ പാരയണ ശാസ്ത്രമാണ് തജ്‌വീദ്. ഈ കോഴ്‌സ് നടക്കുന്നത് ലൈവ് ക്ലാസുകൾ വഴിയാണ്. പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ലൈവ് ക്ലാസുകളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഉസ്താദുമായി സംശയനിവാരണത്തിനും അവസരമുണ്ട്. അസൈൻമന്റ് പ്രൊജക്ടുകളടങ്ങുന്ന ഈ കോഴ്‌സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകപ്പെടുന്നതുമാണ്.

അപേക്ഷ ഫോറം

[gravityform id=”4″ title=”true” description=”true”]

Curriculum is empty
0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0